Vi på Exakt kan hjälpa dig att ta fram den profil som stämmer överens med vad ditt företag står för och vill förmedla.

Vare sig det handlar om att ta fram ett helt profilsortiment med webshop och distribution eller bara några få jackor till ert event, ordnar vi det med samma engagemang och entusiasm!

Vi jobbar för att våra kunder ska få så mycket tid över som möjligt till sitt

Du ska inte behöva tänka på hur pennan ska se ut, vilken papperskvalitet det ska vara på visitkorten eller vad som är en bra giveaway. Vi tänker på det åt dig!

Ditt företag är unikt och det är något som måste synas!
Vi kan skräddarsy ett koncept som förmedlar rätt känsla till rätt målgrupp. Vår vision är att bli bäst i branschen med flest nöjda kunder och med hjälp av goda relationer och kreativt tänkande blir vägen från idé till färdig produkt tydlig och rolig.”

Produktmedia, vad är det egentligen?

Produktmedia – Alla människor, oavsett ålder och sysselsättning, kommer varje dag i kontakt med mängder av promotion-
produkter genom olika media: pennor, t-shirts, kaffemuggar, paraplyer och mycket mer. Produktmedia är således en viktig detalj i all marknadsföring och en bransch som når alla.

Ordet produktmedia är ett relativt nytt begrepp (även kallat profilreklam) för alla typer av produkter som försetts med en logotyp, design eller färg för att på ett enkelt och snyggt sätt kommunicera ett specifikt företag eller varumärke.

MARKNADSUNDERSÖKNING PRODUKTMEDIA – På uppdrag av Svensk Branschförening for Profil- och Reklamprodukter

Den här undersökningen utvärderar produktprofilmediet; främst attityder till mediet, mediets livslangd, om och hur resultatet skiljer sig åt mellan målgrupper.” Kort sammanfattning av undersökningen.

Svaren har inhämtats med hjälp av TNS Sifo och deras riksrepresentativa webbpanel. 2 309 intervjuer genomfördes 23 – 27 oktober, 2015.

Nästa hälften uppger att de oftast behåller profilprodukter de får. Var fjärde person vill få profilprodukter oftare. Män är generellt lite mer positiva till profilprodukter. Den yngsta åldersgruppen vill i största utsträckning få mer profilprodukter men kan i minsta utsträckning tänka sig att ha på sig profilproduktsartiklar.

Positioneringsanalysen visar att produktens kvalité är en så kallad hygienfaktor (viktigt faktor men lågt samband med inställningen) medan produktens design och användbarhet är så kallade framgångsfaktorer (viktigt faktor och högt samband med inställning). En dold möjlighet är att produkten ges av en trevlig person, medan produktens unikitet och tillfället den ges på är relativt sett något mindre viktiga faktorer.

Viktig i utvärdering av mediekanalseffektivitet är givetvis att titta på kontaktkostnad när mediekanalens egenskaper gällande bärande av varumärke och actiondrivande är tagna i beaktning. När den analysen görs placerar sig profilprodukter i paritet med TV.

Profilprodukter är en reklambärande produkt som gör hela 30% mer positiva till företag/varumärke som använder sig av dessa produkter. Det anmärkningsvärda är dock att endast 4% anser sig bli mer negativa till det samma.

Profilprodukter är en stark reklamprodukt med en positiv position hos mottagarna. 85% säger sig ha tagit emot en profilprodukt och var tredje person uppger att de är positivt inställda till mediet. Den siffran står sig mycket starkt i jämförelse med andra reklambärande kanaler.

Som ovan punkt redovisar har en majoritet någon gång tagit emot profilprodukter men vad undersökningen visar är även att 30% använder sig av profilmärkta produkter varje dag. Då är det främst pennor som används, men varje månad använder många sig av såväl, reklammärkta muggar, T-shirts, paraplyer och väskor.

Nästa hälften uppger att de oftast behåller profilprodukter de får. Var fjärde person vill få profilprodukter oftare. Män är generellt lite mer positiva till profilprodukter. Den yngsta åldersgruppen vill i största utsträckning få mer profilprodukter men kan i minsta utsträckning tänka sig att ha på sig profilproduktsartiklar.

Positioneringsanalysen visar att produktens kvalité är en så kallad hygienfaktor (viktigt faktor men lågt samband med inställningen) medan produktens design och användbarhet är så kallade framgångsfaktorer (viktigt faktor och högt samband med inställning). En dold möjlighet är att produkten ges av en trevlig person, medan produktens unikitet och tillfället den ges på är relativt sett något mindre viktiga faktorer.

Viktig i utvärdering av mediekanalseffektivitet är givetvis att titta på kontaktkostnad när mediekanalens egenskaper gällande bärande av varumärke och actiondrivande är tagna i beaktning. När den analysen görs placerar sig profilprodukter i paritet med TV.

Profilprodukter är en reklambärande produkt som gör hela 30% mer positiva till företag/varumärke som använder sig av dessa produkter. Det anmärkningsvärda är dock att endast 4% anser sig bli mer negativa till det samma.

Visste du tex. att en enda reklampenna exponeras inte mindre än 3000 gånger under sin livstid, som är i genomsnitt sju månader? Under resans gång hinner den också byta ägare fyra gånger. Om en penna kostar 10 kronor till slutkund, innebär det 0,3 öre per exponering. En rekordlåg kontaktkostnad. Pennan är så mycket mer än en penna. Pennan är vårt medium. Har du tänkt på det?

THE POWER OF THE PEN!